4397/HD-UBND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 4397/HD-UBND
Ngày ban hành 21/05/2024
Loại văn bản
Trích yếu Hướng dẫn tỷ lệ xếp loại chất lượng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong cùng cơ quan, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng
Xem văn bản Xem Online
Tải về