Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
4397/HD-UBND 21/05/2024 Hướng dẫn tỷ lệ xếp loại chất lượng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong cùng cơ quan, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng
Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND 06/05/2024 Quy định về thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên